Ванредно школовање

Особе које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање имају право да наставе школовање у истом трајању по основу закона о средњој школи.

Да би завршили започето образовање, ванредни ученици се уписују на одређене профиле. Ученику ће бити признати сви раније завршени разреди. Решењем које доноси директор школе, биће одређени допунски испити које полазник мора да положи. Након што положи све допунске испите ученик полаже разредни испит у који се уписао. На тај начин стиче право да упише следећи разред у статусу ванредног ученика.

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради преквалификације или доквалификације.

Кандидат који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.

Кандидат који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

Образовни профили

 1. Општа гимназија               
 2. Економски техничар      
 3. Туристички техничар          
 4. Правни техничар                
 5. Финансијски техничар
 6. Трговински техничар 
 7. Трговац
 8. Машински техничар  
 9. Техничар оптике
 10. Бродомашински техничар
 11. Машинбравар
 12. Механичар термоенергетских постројења 
 13. Механичар алатних машина – специјалиста В
 14. Оптометриста – специјалиста В
 15. Механичар термоенергетских постројења – специјалиста В
 16. Наутички техничар
 17. Електротехничар енергетике
 18. Електромонтер мрежа и постројења
 19. Електроенергетичар за мреже и постројења – специјалиста  В
 • Ванредно школовање(ако  желите да наставите прекинуто школовање, ако се активно бавите спортом, запослени сте или неки други разлог)

Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Сведочанство основне школе
 • Сведочанства претходно завршеног разреда

Ванредни полазници

Ванредан полазник првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година. Редован ученик који жели да пређе на ванредно школовање може то урадити у току школске године уз сагласност родитеља и одобрење директора школе.

Ванредни ученици уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Доквалификација и преквалификација

Школа ће моћи да одговори и потребама доквалификације, а посебно преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно се запошљавају.

У школи у којој ће се образовати наведени профили ученици ће имати могућност да кроз факултативне предмете, а и преко диференцијалних испита прелазе из једног образовног профила у други. На тај начин се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

 Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили,без обзира на подручје рада.

 • Преквалификација (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада)
 • Сведочанства претходног образовног профила (И, ИИ, ИИИ, ИВ разред)
 • Диплома матурског или завршног испита
 • Извод из матичне књиге рођених

Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

 • Доквалификација (ако сте завршили трогодишњу школу и  желите да наставите и завршите четворогодишњу школу)
 • Сведочанства претходног образовног профила (И, ИИ, ИИИ разред)
 • Диплома завршног испита
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Нострификација диплома стечених у иностранству

Ако је ваше дете завршило средњу школу у иностранству можемо вам помоћи око процедуре нострификације дипломе и сведочанства  у циљу  признавања диплома одређеног  занимања, ради запошљавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.

На програме преквалификације, доквалификације се можете уписати током целе године.

Уплате се врше у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.

 

ПРИЈАВА

ПОПУНИ УПИТНИК И ОСТВАРИ ПРАВО НА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ”