УПИС УЧЕНИКА У I, II, III И IV РАЗРЕД

У школској 2017/2018. години Средња школа „Доситеј” уписује ученике у I, II, III и IV разред следећих образовних профила:

 • Општа гимназија;
 • Економски техничар;
 • Правни техничар;
 • Туристички техничар.

Пре уписа потребно је попунити пријаву за упис и обавити разговор са будућим учеником, као и са родитељем/старатељем. Са будућим учеником разговара наш стручни сарадник—психолог/педагог, који врши процену психолошких способности и упознаје се са интересовањима и талентима ученика.

Упис ученика у Средњу школу „Доситеј”  реализује се потписивањем Уговора о школовању. Уговор потписују овлашћено лице установе/директор школе и родитељ/старатељ ученика као законски заступник ученика.


За упис ученика у И разред потребна су следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Лична карта родитеља/старатеља ученика;
 • Сведочанство о завршеном седмом разреду основне школе;
 • Дипломе освојених награда са такмичења (уколико их ученик поседује).

 

За упис ученика у II и III разред потребна су следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Лична карта родитеља/старатеља ученика;
 • Сведочанство о завршеном првом разреду;
 • Дипломе освојених награда са такмичења (уколико их ученик поседује).

Досије ученика:

Након уписа у Средњу школу „Доситеј”, у секретаријату школе се формира досије ученика, који садржи:

 • Уговор о школовању;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе;
 • Уверење о положеном матурском испиту;
 • Диплому о завршеном основном образовању;
 • Лекарско уверење;
 • Попуњене пријаве за упис.

 

Ученици који су основно образовање стекли у иностранству могу уписати Средњу школу „Доситеј” под истим условима као и ученици који су држављани Републике Србије, уз претходно извршену нострификацију документације или са потврдом да је започет процес нострификације код надлежног органа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


Препорука за родитеље/старатеље и ученике

Будућим ученицима и њиховим родитељима/старатељима препоручујемо да посете нашу школу и увере се у квалитет простора, техничку опремљеност, стручност и посвећеност нашег тима.

 

ПРИЈАВА

ПОПУНИ УПИТНИК И ОСТВАРИ ПРАВО НА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ”