Туристички техничар

Подручје рада: трговина, туризам и угоститељство.

Трајање школовања: 4 године.

Туристички техничар је занимање које је намењено ученицима немирног духа који воле да путују и упознају непознато, који су комуникативни, креативни и воле стране језике.

По завршетку школовања туристички техничар обавља послове у туристичкој агенцији и ради послове на рецепцији. Туристички техничар врши следеће активности:

Израђује туристичке услуге;
Пласира на тржиште туристичке услуге;
Продаје туристичке услуге;
Прати реализацију туристичких услуга;
Обрачунава туристичке услуге;
Услужује госте у хотелу;
Комуницира са гостима и клијентима на страном језику.

Овај образовни профил вам омогућава да радите у туристичким агенцијама, хотелима и уопште у туризму, али вам даје и могућност да упишете многе факултете, попут Туристичког, Филолошког, Филозофског, Правног факултетета и других.

Стручне квалификације

Савесно, одговорно и уредно добавља послове;
Испољава љубазност, комуникативност, ненаметљивост, предузимљивост и флексибилност;
Ефикасно организује време;
Испољава позитиван однос према светској и европској културолошкој и лингвистичкој разноликости.

Опис послова

Туристички техничари организују и продају туристичке аранжмане, продају и посредују у продаји угоститељских и туристичких услуга и организују боравак и путовања туриста на многе дестинације. Организују и превоз путника до одређених дестинација. Приликом путовања у иносранство посредују у прибављању путних исправа и виза потребних за прелаз границе и боравак у иностранству. Организују и туристичке водиче. Посао туристичког техничара је и рекламирање властитих услуга. Организују представљање властитих путних аранжмана брошурама, плакатима, лецима, рекламама и другим облицима.

Радни услови

Они највећи део радног времена проводе седећи у путничкој агенцији. Разговарају са клијентима или прорачунавају цене и састављају туристичке аранжмане. Контактирају с хотелима, добијају податке и организују услуге превоза.

Пожељне особине

Туристички техничари треба да поседују следеће особине: тачност, стрпљење, толерантност, комуникативност, уредност, љубазност, истрајност и поседовање опште културе. Нужно је и добро владање барем једним светским језиком.

Оспособљавање и запошљавање

Туристички техничари када заврше школовање раде у туристичким агенцијама и хотелима, припремају, израђују и продају турустичке услуге, прате, реализују и обрачунавају туристичке услуге, услужују госте у хотелу, комуницирају са гостима и клијентима и на страним језицима.

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

Редни бр.  Предмети Недељни фонд часова, настава + вежбе 
I година II година III година IV година
1.  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2.   Страни језик енглески 3 3 3 3
3.   Страни језик 2 4 4 4 4
4.   Историја 2 2    
5.   Музичка уметност 1      
6.  Физичко васпитање 2 2 2 2
7.  Математика 3 3 2 2
8.   Рачунарство и информатика    
9.  Географија 2 1    
10.   Физика 2 2    
11.   Хемија 2 2    
12.  Биологија 2 2    
13.   Основе туризма и угоститељства 2      
14.   Агенцијско и хотелијерско пословање 2 2+1  2 2+1
15.   Ликовна култура   1    
16.   Устав И право грађана     1  
17.   Економика и организација предузећа   2    
18.   Психологија     2  
19.   Финансијско пословање     2  
20.   Статистика     2  
21.  Пословна кореспонденција и комуникација     2  
22.  Туристичка географија     2
23.  Историја уметности     2
24.  Спољнотрговинско и девизно пословање      
25.  Право      
26.  Економика туризма      
27.  Маркетинг у туризму      
28.  Филозофија      
29.  Социологија     2  

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”