Трговац

Подручје реда: трговина, угоститељство и туризам.

Трајање школовања: 3 године.

Трговац је занимање које од ученика захтева особине као што су: комуникативност, упорност, тактичност, љубазност, стрпљење, педантност и смисао за естетику.

По завршетку школовања трговац обавља послове везане за промет робе и услуга. Он је оспособљен да врши следеће активности:

  • Познаје и придржава се начела стандарда квалитета;
  • Самостално израђује калкулацију цене трговинске робе; познаје декларацију, марку производа, амбалажу, паковање, складиштење и транспорт робе;
  • Познаје састав, хранљиве вредности и начине конзервисања прехрамбених производа, намирница биљног и животиљског порекла и пића;
  • Стиче вештине из области рачунарских система и рачунарских комуникација;
  • Стиче личне и друштвене квалификације;
  • Овладава техником непосредне продаје робе, начином плаћања, благајничком документацијом, снабдевања продавнице робом, формирања малопродајних цена, пословном кореспондецијом.

 

Након  трогодишњег школовања, трговци могу наћи посао у продавницама и маркетима. Такође, могу наставити школовање као ванредни ученици на смеровима четвртог степена.

Опис послова

Трговци су запослени тамо где се продаје роба.То су продавнице у којима се продаје роба са ципелама, гардеробом, храном, козметиком, техником, аутомобилима, итд. Без обзира на то коју врсту призвода продавница нуди, главни задатак трговца је да заинтересује купца за призводе које продаје, при чему описује купцу особине производа, које све моделе, боје и величине производа постоји, показује му како се производом рукује, упознаје купца с ценама и могућностима плаћања. Вештом комуникацијом настоји да наговори купца да купи производ. Осим што услужују купце, трговци преузимају, прегледају и разврставају робу по полицама, а неке по магацинима. Када се роба прода, трговац доноси из магацина робу и слаже по полицама. Неке производе стављају у фрижидере (нпр. млечне и месне производе), неке на сува места (хемикалије, зачине, козметику), неке на тамна места (хемикалије, лекове). Трговац помаже купцу при одабиру робе.

Радни услови

Трговци раде углавном у чистим, уредним и добро осветљеним продавницама, а величина продавница се разликује: од великих робних кућа  и салона у којима се продају аутомобили или намештај до малих продавница са мешовитом робом или воћем и поврћем. Такође, раде са месом и рибом где су изложени влази и хладноћи. Рад се обавља углавном по сменама, 8 сати дневно стојећи или ходајући.

Пожељне особине

Важна особина трговца јесте способност лаког комуницирања.Успешност зависи од утиска који оставља на купца. Због велике конкуренције на тржишту, успешност и продаја зависе од његове упорности, преданости послу и такмичарском духу, тако да су и то пожељне особине овог занимања. Важна је и спретност руку и прстију и морају имати нормалан вид и слух. Морају бити потпуно здраве и психички стабилне особе. Они који раде са прехрамбеним производима морају редовно на систематске прегледе којим се прати њихово здравствено стање.

Оспособљавање и запошљавање

Трговци се током школовања или касније додатно специјализују за продају различите робе. Када се појави неки нови производ на тржишту, онда обично произвођач организује курсеве или презентације на којима трговце укратко упознају са руковањем, својствима и иновацијама у производу.

Успешни трговци могу напредовати на руководеће положаје, нпр. на место шефа продаје или набавке или пословође.

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

 

Редни бр.  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова, настава + вежбе 
I ГОДИНА II ГОДИНА  III ГОДИНА IV  ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2.  Страни језик 3 3 3 3
3.  Устав и права грађана 2 2    
4. Историја 2 2 2 2
5.  Географија 3 3 3 3
6.  Музичка уметност 2      
7. Ликовна култура 2      
8.  Физичко васпитање 2      
9.  Математика     2  
10.  Рачунарство и информатика 2 2    
11. Физика 2 2    
12.  Хемија 1+2 1+2 2+1  
13.  Екологија и заштита животне средине 1+2 1+2    
14.  Економика трговине     2 2
15.  Познавање робе     2 2
16. Психологија   1+1    
17.  Трговинско пословање       3
18.  Практична настава     2 2
19.  Грађанско васпитање/Верска настава   2