Преквалификација, Доквалификација и Нострификација

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Школа ће моћи да одговори и потребама доквалификације, а посебно преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно се запошљавају.

У школи у којој ће се образовати наведени профили ученици ће имати могућност да кроз факултативне предмете,  а и преко диференцијалних испита прелазе из једног образовног профила у други. На тај начин се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

 

Преквалификација (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада)

Сведочанства претходног образовног профила (И, ИИ, ИИИ, ИВ разред)

Диплома матурског или завршног испита

Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација (ако сте завршили  трогодишњу школу и желите да наставите и завршите четворогодишњу чколу)

Сведочанства претходног образовног профила (И, ИИ, ИИИ разред)

Диплома завршног испита

Извод из матичне књиге рођених

НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ

Ако је ваше дете завршило средњу школу у иностранству можемо вам помоћи око процедуре нострификације дипломе и сведочанства  у циљу  признавана диплома одреденог  занимања, ради запошлавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.

 

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”.