Правни техничар

Подручје рада: економија, право, администрација.

Трајање школовања: 4 године.

  Правни техничар је занимање које од ученика захтева да буде: тачан, вредан, радан, одговоран, ефикасан, праведан, ефикасан, частан, ангажован и истрајан.

По завршетку школовања правни техничар обавља  канцеларијске послове у области права и администрације. У већини случајева то је комбинација комуникације са људима и обраде докумената. Обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају и секретарско пословање.

Стручне квалификације:

  • Обављају административне послове;
  • Комуницирају са странкама;
  • Комуницирају са банкама;
  • Пишу решења и одлуке;
  • Раде на пословима из подручја радних односа;
  • Раде на оверама потписа и преписа;
  • Обрађују пошту и раде на рачунару;
  • Израђују разне евиденције и статистичке податке;
  • Способни су за праћење и усвајање пословних и правних знања из пословног права;
  • Оспособљени су за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе.

 

Опис послова

 

Правни техничари су након школе оспособљени  за самосталан рад и рад у групи. Они су канцеларијски службеници који раде административне послове. Поседују основна знања једног светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних послова. Правни техничари су у послу тачни, ажурни, сналажљиви и посебно одговорни.

Знањем, изгледом и понашањем представљају установу, предузеће или фирму и придоносе бољем пословном успеху. Оспособљени су за административне и секретарске послове као што су: слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, уговора, и др. Спремни су на стално усавршавање. Поседују знање из предузетништва, менаџмента, кореспонденције, књиговодства, финансија и банкарства.

 

Оспособљавање и запошљавање

 

Они који заврше овај образовни профил, научиће законе и право наше и других земаља, радећи добро плаћен посао, а уз даље школовање на Правном факултету решаваће судске спорове и моћи ће да отворе своју сопствену адвокатску канцеларију.

Не постоји ниједна делатност у савременом свету којој није потребан административни стручњак, а за то најшире могућности пружа правни техничар. Правни техничар има могућности запослења, пре свега у државним органима, али и у свим установама и предузећима на административним, управним, биротехничким пословима, као и пословима матичара.

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

Редни бр.  Предмети Недељни фонд часова, настава + вежбе 
I  ГОДИНА II ГОДИНА III ГОДИНА IV  ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2.   Страни језик 2 2 2 2
3.  Социологија   2    
4.   Историја 2 2 2 2
5.   Физичко 2 2 2 2
6.  Математика 3 3 2 2
7.   Рачунарство и информатика      
8.   Физика 2 2    
9.   Хемија 2      
10.   Географија 2 1    
11.   Филозофија       3
12.   Музичка уметност 1      
13.   Ликовна култура   1    
14.   Биологија 3      
15.   Устав и право грађана       1
16.   Државно уређење  2       
17.   Основи права 2    
18.   Психологија      
19.   Логика     3  
20.   Основи економије     3  
21.   Статистика       2
22.  Основи матичне евиденције     2  
23.  Латински језик   2    
24.  Пословна И службена кореспонденција 1+3 2 2 2
25.  Основи правних поступака     2 2
26.  Основи радног права   2 2 2
27.  Послови правног промета     2 2
28.  Основи реторике и беседништва      
29.  Биротехника   2    
30.  Секретарско пословање     1+1   
31.  Грађанско васпитање/Верска настава 1

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”