Повезаност са привредом, ваннаставне активности и ученичке екскурзије

Повезаност са привредом

Око 75 % основаца у Србији уписује средње стручне школе, али истраживања показују да по завршетку школе излазе недовољно обучени за тржиште рада, због чега се указује потреба за постепеним увођењем дуалног образовања у школски систем.

Повећање обима производње и долазак великог броја компанија које се баве производњом делова за аутомобилску и рачунарску индустрију намеће потребу за конкретним практичним вештинама и знањима. У томе долази до изражаја наш приступ стручном усавршавању и поштовање захтева дуалног образовања. На тај начин обезбеђујемо пуну пословну проходност за ученике стручних профила, као што су правни, економски и туристички техничар. Такође, ученици који се образују у Општој гимназији уз пратећи допунски програм образовања, могу стећи широко опште образовање.

Ученичке екскурзије

У Средњој школи „Доситеј” ученицима су на располагању ваннаставне активности, стручне екскурзије у земљи и иностранству, организовани одласци у позориште, биоскопе, музеје, манастире, посете најзначајнијим знаменитостима у земљи и још мноштво едукативно-забавних програма преко којих би ученици имали могућност учења, дружења и склапања дугорочних пријатељстава.

Ваннаставне активности

Ваннаставним активностима су обухваћени сви ученици и наставници школе у зависности од интересовања и мотивације за одређене садржаје. Ученицима наше школе омогућене су посете бројним културним и образовним установама као што су: музеји, галерије, позоришта, библиотеке, Сајам књига. Том приликом ученици проширују своја знања и информишу се о актуелним културним догађајима.

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”