Општа гимназија

Трајање школовања: 4 године.

У Средњој школи „Доситеј”, у Општој гимназији наставни програм је осмишљен тако да су у њему подједнако заступљени предмети из области друштвених и природних наука. У гимназијама општег смера стиче се одлично опште образовање у коме је избалансиран однос између часова математике, физике, хемије, српског и страних језика, у којој је уметничким предметима посвећена пажња подједнако као и географији и историји. За оне ученике који се нису определили још увек за научну област у чијим оквирима би се образовали и касније усавршавали, гимназија општег типа је прави избор јер пружа темељно опште знање, а даје могућност ученицима да се кроз четири године пронађу у одређеној области и касније, када открију своје таленте и развију интересовања, направе прави избор за даље школовање.

У Општој гимназији се реализује план и програм општег смера, у складу са законом и прописаним наставним садржајем. Систем учења у овој школи, пре свега, има за циљ да подстакне развој функционалних знања, која ће затим бити надограђена додатном наставом, ваннаставним активностима и праксом.

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

 

РедниБр.  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова, настава + вежбе
 I ГОДИНА  II ГОДИНА  III ГОДИНА IV ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 4 4 4 4
2.   Први страни језик 2 2 2 2
3.   Други страни језик 2 2 2 2
4.   Латински језик 2 2    
5.   Устав и права грађана       1
6.   Социологија       2
7.   Психологија      
8.   Филозофија     2  
9.  Историја 2 2
10.   Географија 2 2  
11.   Биологија 2 2 2
12.   Математика 3 2 2
13.  Физика 2 3 2
14.  Хемија 2 2 2
15.   Рачунарство и информатика 1+1   1 1
16.   Музичка култура 1 1    
17.   Ликовна култура 1 1    
18.  Физичко 2 2 2
19.   Верска настава/Грађанско васпитање 1 1 1 1

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”