Нови образовни профили

Техничка школа Београд део Академије „Доситеј“ отвара нове образовне профиле у више подручја рада:

У подручју рада ГИМНАЗИЈА (рачунарска гимназија):

  • Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;

У оквиру подручја ГЕОДЕЗИЈЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВА:

  • Зидар – фасадер;
  • Тесар;
  • Грађевински техничар за нискоградњу;
  • Грађевински техничар за високоградњу (архитектонски техничар);

Подручје ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВО, ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

  • Администратор рачунарских мрежа;
  • Електротехничар рачунара;
  • Електротехничар информационих технологија – ИТ техничар;
  • Електротехничар рачунара – Специјалиста;

Подручје САОБРАЋАЈА:

  • Возач моторног возила – Специјалиста