Наутички техничар

Подручје рада: саобраћај.

Трајање школовања: 4 године.

Морнари управљају бродом и бродском опремом под руководством вође палубе. Они одржавају и управљају опремом, изводе све ручне послове на бродској палуби приликом укрцавања и искрцавања терета или путника, упловљавања и испловљавања из луке, везивање или сидрење брода, као и током пловидбе. На мањим бродовима морнари дежурају на палуби, прате ситуацију на мору и тако помажу у навигацији. На трговачким бордовима морнарице припремају брод за укрцај и искрцај терета. Штите терет заштитним материјалом и учвршћују га, да би се избегла оштећења приликом невремена. Затварају и повремено проверавају стање складишта.

Радни захтеви

Морнари раде у свим временским условима и углавном на отвореном, али и у збијеном простору. Могуће су ситуације у којима је посада принуђена да напусти пловило, при чему постоји опасност за здравље. Морнари обично одлазе из куће на мало дужи временски период. Због тога су и боље плаћени у односу на слична занимања. Најинтезивнији радни период морнара се односи на припрему и везивање или сидрење брода, укрцавање и искрцавање путника или бродског терета. У зависности од намене пловила, мењање радног времена и времена за одмор може се битно разликовати.

Пожељне особине

Морнари треба да буду доброг здравственог стања и телесне кондиције, доброг слуха и вида. Будући да морнари сарађују с другим члановима посаде брода, пожењно је да поседују одређене особине и вештине које се обично вежу уз успешну сарадњу у тимском раду. Међузависност свих чланова бродске посаде и изван радног времена битна је ствар за ово занимање. Пожељно би било да су морнари емоционално чврсте особе.

Оспособљавање и напредовање

За занимање морнара није потребно проћи неко формално школовање.  Након проведеног времена у пловидби, током којег стекну потребно радно искуство, почетници могу да полажу испит за морнара. Напредовати се може полагањем државног испита за кормилара, за шта је потребно 3 године. Школовање, напредовање и запошљавање морнара, као и осталог особља регулисано је посебном међународном конвенцијом о стандардима тренинга и поморским сертификатима. На основу положених испита и радног искуства, морнарима се издају дозволе за рад. Осим ових захтева, периодично треба продужити радне дозволе, што укључује и лекарске прегледе код специјалисте за медицину рада.