Механичар алатних машина – специјалиста V степен

Подручје рада: машинство и обрада метала.

Трајање школовања: 1 година, В степен.

Механичари алатних машина (машинбравар) сервисирају и одржавају машине у индустриским радионицама. Њихов задатак је да осигурају рад фабричким постројењима, како би се у њима могла одвијати стална производња. Механичари алатних машина (машинбравар) планирају набавку резервних делова. Захваљујући њиховом раду, машине у производним погонима раде и омогућавају непрекидну и успешну производњу. У раду се служе техничком документацијом, а често раде по упутима надређених и блиско сарађују са инжињерима и техничарима других профила. Важно је да су у раду прецизни и одговорни, како би могли открити евентуалне кварове погонских машина. Управо прецизност у раду механичара алатних машина омогућује оптималан развој производње у свим гранама индустрије.

Радни захтеви

Механичари раде у просечним микроклиматским захветима простора. У мањим сервисним радионицама радни захтеви су повољнији. Они су изложени различитим умним и физичким напорима. Механичари алтних машина (машинбравар) баратају вредним материјалима, алатима и инструментима, надгледају рад великих производних постојења. Зато су одговорни за велике материјалне вредности, јер њиховом грешком може доћи до потпуног застоја производње.

Пожељне особине

Механичари алатних машина (машинбравар) морају имати развијену способност решавања техничких проблема и морају лако разумевати просторне односе. Неопходно је да буду сналажљиви у раду, прецизни и одговорни. Ако раде у тиму, пожељно је да воле да сарађују са другим људима.

Оспособљавање

Школовање за индустријског механичара траје три године. У настави су укључена теоретска предавања и пракса. Настава покрива у првом реду подручија машинства, електротехнике и информатике. Важно је да се механичари алтних машина (машинбравар) стално усавршавају, како би могли да поправе најновије и најмодерније машине.