Електромонтер мреже и постројења

Подручје рада: електротехника.

Трајање школовања: 3 године.

Електромонтери се баве постављањем и одржавањем инсталација електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију. Електромонтер поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође, обавља демонтажу и потребно је да буде спреман, опрезан и веома одговоран. Углавном се ради тимски и у различитим временским условима. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у Електропривреди Србије. Такође, може да оснује сопствени сервис или фирму или да развије посао у трговини електроопреме. Радно време се често прилагођава захтевима посла.