Дуално образовање

Пратећи захтеве и потребе привреде у нашој земљи, Средња школа „Доситеј” у сарадњи са партнерским фирмама ради на промовисању дуалног образовања. Увођење дуалног образовања је нова стратегија у повезивању и синхронизацији привреде и образовања, која је подржана и недавним потписивањем Меморандума о разумевању Привредне коморе Србије са Немачком организацијом за техничку сарадњу (ГИЗ).

Средња школа „Доситеј” је међу првим образовним институцијама које су подржале системско увођење дуалног образовања, јер је својом оснивачком политиком и организацијом оријентисана ка стручном усавршавању кроз праксу и сарадњу са привредом наше земље. Средња школа „Доситеј” има успешну сарадњу са средњим стручним школама у којима је уведено дуално образовање. Чињеница да преко 1100 предузећа у Србији омогућава праксу за средњошколце потврђује потребу за овим обликом образовања и оспособљавања ученика.

Око 75 % основаца у Србији уписује средње стручне школе, али истраживања показују да по завршетку школе излазе недовољно обучени за тржиште рада, због чега се указује потреба за постепеним увођењем дуалног образовања у школски систем.

Повећање обима производње и долазак великог броја компанија које се баве производњом делова за аутомобилску и рачунарску индустрију намеће потребу за конкретним практичним вештинама и знањима. У томе долази до изражаја наш приступ стручном усавршавању и поштовање захтева дуалног образовања. На тај начин обезбеђујемо пуну пословну проходност за ученике стручних профила, као што су Правни, Економски и Туристички техничар. Такође, ученици који се образују у Општој гимназији уз пратећи допунски програм образовања, могу стећи широко опште образовање.