Допунска и додатна настава

Додатна настава

Додатна настава у Средњој школи „Доситеј” подразумева наставу из предмета који нису обухваћени редовним наставним планом и програмом. То је посебно интересантно за ученике општеобразовног подручја рада, који се похађањем тог програма оспособљавају за ИТ стручњака и стичу потребна знања за свој рад у ИТ струци.

За ученике који се определе за друге стручне профиле омогућавамо савладавање одређених знања која ће обезбедити успешно полагање опште матуре у оквиру Средње школе „Доситеј”. То је једна од главних компаративних предности Средње школе „Доситеј”.  

Скупови предмета Наставни предмети Разреди са недељним бројем часова
И ИИ ИИИ ИВ
 Стручни – предмети додатне наставе 1. Пословни пакети и интернет 4
2. Рачунарска графика и мултимедија 2
3. Увод у програмирање 3(1+2)[3]
4. Програмски језици 2 3(1+2)
5. Рачунарске мреже 3(1+2)
6. Практикум И 1
7. Информациони системи и базе података       3(1+2)
8. Напредне технике програмирања 2 2
9. Уметност 1
10. Веб-дизајн 2
11. Практикум ИИ 1

Допунска настава

Допунска настава у Средњој школи „Доситеј” организује се у складу са потребама ученика из свих предмета. Допунску наставу изводе предметни наставници и она се може организовати кроз мање радне групе, као и кроз модел вршњачке едукације.  Овакав облик рада, поред образовног, има и посебан васпитни карактер којим се подстиче развој другарства, солидарност као и хуманост кроз помоћ и подршку другима. Такође, овакав начин рада обезбеђује лакше савладавање одређених предметних садржаја.

Комплетан надзор, услове за рад и едукације организује и обезбеђује Средња школа „Доситеј”.