Бродомашински техничар

Подручје рада: машинство и обрада материјала.

Трајање школовања: 4 године.

Данас су бродови обично опремљени савременом опремом за погон, навигационо управљање, климатизацију и грејање, као и сигурносном опремом и опремом која омогућава пријатан боравак. Бродомашински техничари раде на свим врстама бродова, одговорни су за погонски строј брода, помоћне стројеве и већи део управњачких и сигурносних уређаја. На бродовима постоје радионице које одржавају, сервисирају или изгађују различите делове опреме. Техничари надзиру производњу у радионицама, контролишу рад контролног и управљачког центра брода, воде одржавање погонских мотора и постројења управљачких бродских уређаја. Они, такође, одржавају и надзиру састав аутоматског управљања и састав вођен рачунаром, стање горива, резервних делова и других радних средстава. Приликом контроле рада мотора користе се савремни апарати за испитивање. Апарати им омогућавају и да квалитетније откривају евентуалне кварове. У раду техничари морају бити брзи и самостални, јер у неким ситуацијама проблеме морају решити у врло кратком временском периоду и без ичије помоћи. Они су често у сарадњи са инжињерима, организују и припремају производњу делова брода током пловидбе, планирају сервисирање бродских мотора и састава управљања бродом. Учествују у конструкцији различитих алата, а предлажу и иновације и побољшање управљачких бродских уређаја. Важно је да велику бригу посвећују заштити при раду и планирају начин на који ће се она спровести. Морају планирати програм заштите околине, бринући се о заштити воде, ваздуха и уже радне околине. О свом раду морају водити опширну прописану документацију.

Радни захтеви

Бродомашински техничари раде у бродским сервисним радионицама,  управљачком центру брода и на отвореном. Њихов посао није физички тежак, иако повремено има ситуација које захтевају телесни напор. Клима им је углавном погодна, мада су повремено изложени буци и неудобним температурама, често су удаљени од породице. Одговорни су за сигурност радника у стројници и радионицама, за сигурност целог брода и свих људи на њему, за заштиту околине и за машине и алате са којима раде.

Пожељне особине

Врло је важно да техничар за бродарство разуме техничке проблеме и да их може брзо, самостално и ефикасно решити. Такође је важно да је поуздан и одговоран. Од њега се очекује да може добро организовати и припремити рад других, да је комуникативан и да воли радити у тиму. Треба да има нормалан вид и слух, и пожељно је да добро подноси одсуство од куће.

 

Оспособљавање

Редовно школовање за бродомашинског техничара траје 4 године у индустријским и стручним средњим школама, а могућа је и преквалификација и доквалификација из неког другог занимања. Програми школовања су специфични, усклађени са међународном конвенцијом о стандардима за образовање и усклађени са стандардима о стицању звања и овлашћења за чланове посаде поморских кадрова. Школовањем се, осим општих знања, стичу теоријска и практична знања из техничких бродарских, машинских, електротехничких и информатичких подручја. Међутим, због крупних и брзих технолошких промена, бродомашински техничари се морају стално усавршавати и упознавати са новим техникама и технологијама.